Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS

Который класс самый лучший? ☺

Воскресенье, 28.02.2021
Державна підсумкова атестація (9 клас)

Збірники:

1.    "Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас" (укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Освіта, 2011).

2.    «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» (авт. Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В. – К.: Освіта, 2011).

3.    «Завдання для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас» (авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., Закревська В.М. – К.: Освіта, 2011).

4.     «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. – К.: Освіта, 2011).

5.    «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 9 клас» (авт. Засєкіна Т.М., Коваль В.С., Сиротюк В.Д., Чернецький І.С. – К.: Освіта, 2011) або усно за білетами.

 

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант). На проведення атестації відводиться 1 година. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) не допускається.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії. Посібник містить 30 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 150 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. За результатами роботи учням виставляється одна оцінка — з математики.

Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі.  Посібник містить 30 варіантів атестаційних робіт. Кожний варіант включає 29 завдань для загальноосвітніх класів, які охоплюють різні розділи навчальної програми (рослинний світ, гриби, бактерії, тваринний світ, людина). Серед них: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з використанням малюнків, графіків, схем, таблиць; завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

На виконання завдань державної підсумкової атестації відводиться 90 хвилин.

Державна підсумкова атестація з географії проводиться за результатами вивчення шкільного курсу „Географія України» (8–9 клас). До збірника входить 30 варіантів письмових робіт.

Кожен варіант налічує 36 тестових завдань різних типів і рівнів складності, зокрема з вибором однієї правильної відповіді – 20 завдань, на визначення відповідності – 5 завдань та на встановлення правильної послідовності – 5 завдань. Кожен варіант містить п’ять завдань відкритого типу, з яких завдання 31-33 виконують всі учні, завдання 34 виконують учні лише загальноосвітніх класів, завдання 35 - лише учні класів з поглибленим вивченням географії (завдання підвищеної складності, позначене зірочкою). Окрім цього завдання 36 потрібно виконати на контурній карті (при виконанні завдань картографічного характеру користуватись картами атласу чи іншими картографічними джерелами знань не дозволяється). Всі учні виконують по 35 завдань.

На виконання завдань відводиться 90 хвилин.

Державна підсумкова атестація з фізики в 9 класі проводитиметься письмово або усно за білетами.

Збірник містить 20 варіантів тестових завдань закритої та відкритої форми відповідно до чотирьох рівнів складності. Зміст завдань відповідає діючій програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для 8–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням фізики.

У класах з поглибленим вивченням фізики окрім вказаних завдань додатково виконуються учнями ще три завдання – два тестових завдання з вибором однієї правильної відповіді та задача комбінованого типу, яка розв’язується стандартним або оригінальним способом. Всього атестаційна робота для класів з поглибленим вивченням фізики складається з 15 завдань.

На виконання письмової атестаційної роботи у загальноосвітньому класі відводиться 90 хвилин, а у класах з поглибленим вивченням фізики – 120 хвилин.

Дозволяється  використовувати калькулятор.